Krim tillhör oss

krim-tillhor-ossI slutet av september 2014 reste jag runt på Krim och intervjuade både anhängare och motståndare till annekteringen. Alla hade de längtat efter ordning och reda i stället för kaos och korruption. Men de hade kommit fram till olika svar.

De som ville att Krim skulle stanna kvar i Ukraina pratade gärna om demokrati och mänskliga rättigheter. En fungerande rättsstat av västlig modell och ett närmande till Europa var deras väg framåt. Men många av dem har nu tystnat. Andra har lämnat den ockuperade halvön och tagit sig till Kiev för att kunna tala öppet, för att kunna arbeta för det de tror på. För dem är det ryska styret på Krim en fortsättning på det sovjetiska förtrycket, ett obehagligt eko från det förflutna.

De som ville höra till Ryssland talade gärna om det ryska språket, som enligt dem förtrycks i Ukraina. De flesta hoppades så klart att den ryska annekteringen skulle leda till höjda löner och bättre levnadsstandard. Men minst lika gärna talade många om goda gamla tider. Flera anhängare till annekteringen nämnde Stalin som en bra ledare. Fast Stalin var så klart inte lika perfekt som Putin, förklarade en av dem.

Fortsätt läsa Krim tillhör oss

Putins folk

Vladimir Putin är inte populär i Väst. Han har strypt den ryska demokratin i sin linda och krossat oberoende massmedier. Han har skickat in ryska trupper till grannländer och annekterat Krim.

Men Renat och Galina i den lilla staden Sjumerlja, sextio mil öster om Moskva, har fått det bättre. De har röstat på Putin och tänker göra det igen. De hör till den tysta ryska majoriteten vars röst sällan hörs i västliga medier. Jag tyckte det var dags. Boken ”Putins folk” kommer ut på Atlas förlag i april.

Det blir inte en bok om Vladimir Putin – sådana finns det redan många av. Det är definitivt inte ett försök att rättfärdiga det Vladimir Putin gjort med Ryssland, snarare ett försök att förstå.

Fortsätt läsa Putins folk